W ostatnim czasie tematem numer jeden w mediach są uchodźcy i imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu. Facebook zapełnił się różnymi grupami typu ,,Polacy przeciwko…", “Polacy przeciwko Polakom przeciwko…”, “Polacy przeciwko Polakom przeciwko Polakom przeciwko…”. Zobaczmy jak wygląda przyjmowanie uchodźców w Europie. Który kraj udziela najwięcej azylów uchodźcom? Jaki kraj prawie nigdy nie odmawia azylu? No i oczywiście jak na tle innych krajów wypada Polska.

W roku 2014 cała Unia Europejska udzieliła azylu 160,000 osób. Polska przyjęła 720 osób i była jednym z krajów, które udzieliły azylu najmniejszej liczbie osób w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Bardziej gościnne okazały się inne kraje naszego regionu - Węgry, Czechy i Słowacja. Jeśli chodzi o kraje dawnego bloku wschodniego, to zdecydowanym liderem w przyjmowaniu uchodźców jest Bułgaria.

azylanci_europa_gdp_2014

Biorąc pod uwagę szansę uzyskania azylu liderem jest właśnie Bułgaria - prawie 95% wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. W Szwecji ten wskaźnik wynosi około 76%. W Polsce 26%. Z kręgu najbogatszych krajów Unii, najrzadziej azylu udzielała Francja - tylko 21% wniosków było rozpatrzonych pozytywnie.

Zauważalna jest zależność pomiędzy przyjmowaniem uchodźców i bogactwem. Kraje zamożne częściej i chętniej udzielają azylu niż kraje biedne. Najbardziej drastyczne odstępstwa od tej reguły stanowią Bułgaria, Malta, Cypr i Hiszpania. Nie powinien dziwić napływ osób do pierwszych trzech wymienionych krajów. Malta i Cypr są ,,łatwo dostępne" jako wyspy na Morzu Śródziemnym. Bułgaria zaś ma dość długą granicę z Turcją - krajem w którym przebywają 2 miliony syryjskich uchodźców. Notabene, rok temu było ich tam jedynie 800 tysięcy. Jednak do Hiszpanii równie łatwo jest się dostać przez Ceutę. Przyczyn tego, że uchodźcy tam docierający nie próbują sformalizować swojego pobytu a raczej jadą na północ Europy, można szukać w kryzysie ekonomicznym, z którego Hiszpania wychodzi bardzo powoli. Jeśli chodzi o Bułgarię i Cypr, to możliwym powodem, dla którego nieproporcjonalnie duża liczba uchodźców zostaje w tych krajach, jest to, że nie należą one do strefy Schengen, zatem nie jest łatwo z nich wyjechać. Sytuacja Malty pozostaje dla mnie zagadką.

Co ciekawe, ten sam wykres dla roku 2009 wygląda podobnie choć z kilkoma istotnymi różnicami.

azylanci_europa_gdp_2009Wniosków o azyl było znacznie mniej. Co ciekawe nie dotyczy to Polski, która przyjęła ponad 2000 osób. Podobnie jak w roku 2014 liderem w przyjmowaniu uchodźców była Malta. Zauważmy, że podobnie jak w roku 2014, Niemcy nie były krajem, który przeżywa największy najazd uchodźców. W stosunku do ludności kraju jest ich znacznie mniej niż np. w Holandii czy Norwegii. Oczywiście nie mówimy o tym co dzieje się w pierwszym półroczu tego roku, póki co nie ma ogólnodostępnych danych na ten temat.

Z analizy wykresów nasuwa się kilka pytań, na które niestety nie potrafię podać odpowiedzi

  1. Czy Bułgaria jest rzeczywiście krajem otwartym na uchodźców? Jeśli tak, to z czego to wynika?

  2. Dlaczego w Polsce było dużo uchodźców 5 lat temu, a teraz jest tak mało? Z informacji do których udało mi się dotrzeć wynika, że chodzi o uchodźców w Czeczeni.

  3. Dlaczego Portugalia praktycznie nikomu (50 osób w 2008, 40 w 2014) nie udziela azylu?