Dzisiejszy wpis szczególnie przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom tramwajów i niestandardowych wykresów w R. Nietrudno zatem odgadnąć, że autor należy do obu tych grup. Odpowiemy sobie na pytania gdzie w Polsce są a gdzie zostały zlikwidowane sieci tramwajowe? Jakie miasto może się pochwalić najdłuższą długość torowisk? Jak mocno obecność tramwajów determinowana jest przebiegiem granicy zaboru pruskiego oraz jak zrobić w R efektowne wykresy gdzie zamiast punktu mamy obrazek.

Na początek punkt wyjścia czyli zwykły wykres. Kolor punktu odpowiada dacie likwidacji sieci, na zielono mamy sieci, które w dalszym ciągu działają. Widać kilka systemów, które zostało zlikwidowanych z powodu wytyczenia nowych granic, które podzieliły miasta doprowadzając do likwidacji linii tramwajowych. Przykładem są leżące nad Odrą Zgorzelec i Słubice oraz Cieszyn, który przed I Wojną Światową był austro-węgierski.

Wielkość punktu odpowiada długości torowisk. Jak widać najdłuższą sieć tramwajową w Polsce posiada Łódź. Tramwaje dojeżdżają tam do pobliskich miejscowości jak Pabianice czy Zgierz.

systemy_tramwajowe

Granicę zaborów widać, ale uwzględniwszy wielkość sieci, nie jest ona tak uderzająca jak można by się spodziewać. Na mapie dodany jest Lwów - jedyne miasto z Kresów Wschodnich z tramwajami.

A teraz eRowe dobroci. Czyli mapa Polski z naniesionymi obrazkami tramwajów. Wielkość rysunku odpowiada łącznej długości torowisk a kolor dacie likwidacji.

systemy_tramwajowe_raster_image Dane pobrałem z wikipedii. Know-how na temat tego jak importować i przetwarzać obrazy png w R pochodzi stąd.

Teraz kilka słów na temat tego jak takie cudo wyprodukować w R.

Najpierw trzeba wczytać i przerobić rysunek tramwaju.

library(png)
library(ggplot2)

img

Następnie rysujemy, ręcznie ustawiam kolor. Oczywiście można by też stosować ciągłą skalę koloru. W takim wypadku, na każdy ,,punkt" należałoby osobno nałożyć funkcję img_to_colorramp.

library(ggmap)
polskaMapa