Świat jest pełen nierówności - to stwierdzenie to banał, choć niestety prawdziwy. Zawsze tak było i zawsze będzie, ale skala nierówności jest zmienna. I choć najważniejszy pozostaje wymiar ludzki, czyli cierpienie jednostki, to warto też zobaczyć jak zmienia się świat w skali makro. Jak wyglądał pod tym względem 100 lat temu? Czy nierówności się pogłębiają, czy też są coraz mniejsze?

Na początku zobaczmy wykres bogactwa w roku 2013. Na osi X mamy ludność. Kraje są uszeregowane według PKB na mieszkańca. Np. Polacy są bogatsi od mniej więcej 80% ludzi na świecie. Z kolei za Etiopczykami jest mniej niż 3% świata. Na osi Y mamy łączne bogactwo (mierzone przez PKB). Czyli, patrząc na Polskę, na 80% ludności, która jest biedniejsza od nas, przypada około 50% światowego PKB. Z kolei Amerykanie stanowią 5% populacji świata, a przypada na nich prawie 20% PKB. Gdyby wszystkie kraje leżały na linii prostej, to oznaczałoby to, że są jednakowo bogate. Im bardziej linia wykrzywia się, tym większe mamy nierówności. Kolorem zaznaczone są regiony, do których należą poszczególne kraje. Najbiedniejsza jest Afryka, potem Azja Południowa, następnie Azja Wschodnia, Ameryka Łacińska, Europa i Ameryka Północna. Stawkę zamykają kraje arabskie.

pkb_ludnosc_regiony

Jak wyglądała ta linia w przeszłości? Czy nierówności były większe czy mniejsze? Zanim zaczniemy wyciągać wnioski należy pamiętać, że przed II WŚ nie liczono PKB i dane te należy traktować jako szacunki.

rozklad_bogactwa_zmiana_w_czasie

Po pierwsze Polska nigdy nie była tak bogata jak obecnie (nigdy nie byliśmy na tak wysuniętym miejscu na prawo, czyli nigdy tak duży procent ludzi nie był od nas biedniejszy).

Po drugie, świat przed rewolucją przemysłową był znacznie mniej zróżnicowany pod względem bogactwa. Szybki rozwój gospodarczy spowodował znacznie rozwarstwienie narodów. Apogeum, z rysunku powyżej, przypada na rok 1950. Między rokiem 2000 a 2013 sytuacja drastycznie się zmieniła. Nierówności są obecnie na poziomie początku XX wieku, z wyraźną tendencją spadkową.

Po trzecie, warto zwrócić uwagę jak biedne były Chiny w roku 1950 i jak wielką zmianę przeszły do roku 2013.

Dane pochodzą z serwisu gapminder.