Ci, którym wydaje się, że mężczyźni z Polski mają ,,twardą psychikę", czeka niemiłe zaskoczenie. Dzisiaj analizujemy to, jak często Europejczycy decydują się odebrać sobie życie, oraz o ile częściej robią to mężczyźni niż kobiety.

Zacznijmy od liczby samobójstw, którą rzecz jasna należy odnieść do liczby mieszkańców. Niechlubnym liderem w tym rankingu jest Litwa, gdzie co roku jedna na 3000 osób odbiera sobie życie. Polska wypada w tym zestawieniu przeciętnie. Najrzadziej samobójstwa zdarzają się w krajach południowych (kultura, klimat?) i w Wielkiej Brytanii. Współczynnik poniżej jest medianą dla liczby samobójstw z lat 2004-2013. Być może tracimy przez to informację o trendach, ale za to nie zwiodą nas nietypowe obserwacje dla jednego roku.

mapa_samobojstwa

Jest ogólnie znanym faktem, że kobiety znacznie rzadziej popełniają samobójstwa. Okazuje się, że da się wyodrębnić grupy krajów, w których różnice między płciami są istotnie większe lub mniejsze. I tak, bardzo duże różnice widzimy w dawnym bloku wschodnim. Najmniejsze zaś w krajach skandynawskich. W Polsce dysproporcja w liczbie samobójstw jest drugą co do wielkości.

mapa_samobojstwa_ratio

Patrząc na czynniki ryzyka, możemy przyjąć, że skłonność do samobójstwa jest odwrotnie proporcjonalna do odporności psychicznej na trudności życiowe. Oczywiście odgrywają tutaj także rolę choroby psychiczne. Czy zatem uzasadnione jest stwierdzenie, że mężczyźni w Polsce mają znacznie słabszą psychikę niż polskie kobiety? Nie do końca. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ilością brakujących danych, a mianowicie prób samobójczych. Według danych amerykańskiej agencji CDC mężczyźni wybierają bardziej skuteczne metody odebrania sobie życie (np. broń palna zamiast otrucia). Co sugeruje, że liczba prób samobójczych jest mniej zróżnicowana pod względem płci niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Potwierdzają to badania diagnozy społecznej, które wskazują na to, że kobiety częściej mają myśli samobójcze(tabela 23).

Mimo zastrzeżeń poczynionych powyżej, warto zauważyć, że tylko w 14 krajach na świecie mężczyźni częściej odbierają sobie życie niż Polsce. Dla kobiet jest to 97 krajów.