Jakie są różnice w aktywności, zarobkach i perspektywach zawodowych kobiet i mężczyzn? Czy Polska jest krajem, który zapewnia równe szanse bez względu na płeć? W których krajach kobietom najtrudniej jest się przebić?

Sprawdźmy najpierw jak duża jest różnica pomiędzy procentem mężczyzn aktywnych zawodowo a procentem kobiet, które są aktywne zawodowo

Tendencja jest lekko spadkowa, choć na przykład w Polsce różnica ta wzrosła. Zajmijmy się teraz znanym zjawiskiem gender gap, czyli różnicy w zarobkach. Podobnie jak w przypadku aktywności zawodowej ma ona trend malejący

Różnica wynika częściowo z tego, że kobiety dostają mniej pieniędzy za tę samą pracę, ale czynnikiem istotnym jest także to, że mężczyźni pracują na lepiej płatnych stanowiskach, np. na stanowiskach kierowniczych

mapa_kobiety_managerowie

Aby poprawić szanse kobiet na rynku pracy i zwiększyć ich aktywność, część krajów wprowadza np. parytety dotyczące liczby kobiet w parlamencie (lub na listach wyborczych) i w zarządach spółek. W pierwszym wypadku widać duże zmiany jakie zachodzą w krajach OECD (na niebiesko zaznaczona jest Polska)

kobiety_parlament

Co ciekawe, nie ma statystycznie istotnej zależności pomiędzy procentem kobiet w zarządach a pracujących na stanowiskach kierowniczych.

kobiety_managerowie_zarzadyOd razu widać, że Japonia i Turcja są krajami z innego kręgu kulturowego, gdzie kobiety pozostają w cieniu mężczyzn. Polska wypada w tym zestawieniu bardzo dobrze. Liderem, co nie powinno nikogo dziwić, są kraje skandynawskie.

Dane pochodzą ze strony OECD.