Czy Polska jest krajem starych samochodów? O ile częściej nowe auto spotkać można w Niemczech lub w Czechach? Czy Polacy są wyjątkowo mocno zmotoryzowani? Porównajmy dane udostępnione przez eurostat.

Próbujemy z różnych stron uchwycić temat rozwoju Polski. Patrzymy na PKB per capita, długość życia i wiele innych czynników. Jednym z nich jest bez wątpienia to jak wielu Polaków posiada samochody i jaka jest ich jakość. Ten wskaźnik mówi nam, w pewnej mierze o zamożności, a także o bezpieczeństwie jazdy (zakładając, że im nowsze auto tym bezpieczniejsze). Sprawdźmy zatem jak od roku 2008 zmieniła się liczba samochodów posiadanych przez Polaków oraz jak przyrastała liczba samochodów starszych niż 10 lat.

Liczba aut starszych niż 10 lat na mieszkańca w Polsce jest największa w UE

Tak dużą liczbę starych aut oczywiście można wytłumaczyć większą zamożnością takich krajów jak Niemcy, Holandia czy choćby Włochy. Widać jednocześnie, że Polska zmierza w stronę ,,modelu komunikacji" w której potrzebnych jest bardzo dużo samochodów. W tej chwili więcej jest ich jedynie w Finlandii, Włoszech, Malcie i Luksemburgu.

Czy jednak przyrost liczby starych aut jest w Polsce największy w Europie? Zobaczmy jak zmienił się rozkład wieku aut

Stosunek procentu najstarszych aut poprawia się, ale dla aut nowych pozostaje bez zmian. Jest oczywiste, że im więcej nowych aut jest kupowanych, tym lepsza powinna być struktura wieku, ale zależy ona też mocno od importu/eksportu samochodów używanych. Może jednak porównanie, którego dokonujemy jest nieco nie fair. Czy nie jest bardziej informatywne porównanie Polskę z krajami naszego regionu, które mogą stanowić punkt odniesienia do oceny tego, jak szybko struktura wieku aut w Polsce się poprawia.

Okazuje się, że Polska jest obecnie na bardzo podobnym poziomie jak Węgry. Nie jest to jednak naszą ,,zasługą" ale raczej pogorszeniem sytuacji na Węgrzech. Ciekawym jest jak dużo nowych aut mają Czesi (na poziomie średniej unijnej). Czy jest to efekt posiadanie ,,narodowego producenta" czyli Skody?

Podsumowując:

  • Procent aut starszych niż 10 lat w Polsce nie zmienił się od roku 2008
  • Ogółem w Europie auta są przeciętnie coraz starsze (czyli zmniejszył się popyt na nowe samochody)
  • Liczba aut na tysiąc mieszkańców przekroczyła w Polsce poziom większości krajów zachodniej Europy