Wiele mówi się na temat kontrastu między Polską wschodnią i zachodnią. Ich mieszkańcy różnią się od siebie choćby poziomem zarobków czy preferencjami politycznymi. Czy mają także odmienne spojrzenie geopolityczne? Czy Polskę zachodnią istotnie silniej przyciągają Niemcy, a wschodnią Rosja? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie patrząc na skalę kontaktów oficjalnych między miastami, a konkretnie podpisane umowy partnerskie.

Zacznijmy od definicji. Według wikipedii termin miasta partnerskie lub bliźniacze oznacza formę partnerstwa w celu wymiany kulturalnej i gospodarczej. Nasze wgłębienie się w ten temat zaczniemy od najbardziej podstawowej statystyki, a więc tego, w jakich krajach leżą miasta, z którymi polskie miejscowości mają podpisane umowy partnerskie. Nie stanowi zapewnie zaskoczenia, że na pierwszym miejscu mamy Niemcy - sąsiada i najważniejszego partnera gospodarczego. Na drugim miejscu jest Francja, co jest dużo mniej oczywiste. Być może wynika to z atrakcyjności kulturalnej. Warto też zwrócić uwagę na liczbę podpisanych umów z miastami węgierskimi. Tradycja przyjaźni polsko-węgierskiej przekłada się na liczbę kontaktów większą niż z Rosją!

Wróćmy do pytania postawionego we wstępie, a więc tego czy, a może raczej na ile, preferowany kierunek zawierania umów jest związany z położenie geograficznym.

Zależność jest dobrze widoczna. Czerwone kreski, odpowiadające kontaktom z miastami wschodnimi, rzadziej pojawiają się na zachodzie Polski, a niebieskie na wschodzie. Tę wizualną intuicję można potwierdzić ,,twardymi liczbami". Na potrzeby tego zestawienia pogrupujmy wszystkie miasta w Polsce ze względu na południk, na którym leżą (z dokładnością do pełnych stopni). Przykładowo Wrocław leży na południku 17°01′20″E, więc wpadnie do grupy 17°. Dla każdego południka sprawdzamy jaki procent miast partnerskich leży na zachód od 14 południka, czyli nieco na zachód od linii Odry i Nysy Łużyckiej.

Na podstawie tych danych widać jak mocno geografia determinuje to gdzie szuka się partnerów. Wschód Polski znacznie częściej zwraca się ku Rosji, Ukrainie i Białorusi niż Polska zachodnia, która istotnie częściej szuka partnerów na zachodzie. Rzecz być może intuicyjna, ale miło jest znaleźć mini dowód na istotność geopolityki :)

Dane pochodzą z wikipedii. Nie przedstawiono danych dla miast (regionów), których współrzędnych geograficznych nie ma podanych na wikipedii. Skorzystałem z bazy nazw krajów i ich kodów ISO z tej strony.