Dzisiaj krótko na temat tego, jak stworzyć rysunki z wpisu o wzroście wynagrodzeń.

Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS. Kontury województw pochodzą ze strony Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na początku wczytujemy kontury województw za pomocą pakietu rgdal. [github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/wynagrodzenia/analiza_wynagrodzenia.R” start_line = “10” end_line = “12”]

_Data.frame _ nazwy, to brzydki hak, służący do łączenia danych. Jego przydatność zobaczymy później. Dalej przekształcamy, za pomocą funkcji fortify z pakietu ggplot2, dane z typu SpatialPolygons do data.frame

[github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/wynagrodzenia/analiza_wynagrodzenia.R” start_line = “17” end_line = “19”]

Dane o polygons, łączymy z danymi z GUSu za pomocą funkcji inner_join. W tym celu wykorzystujemy data.frame nazwy.

[github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/wynagrodzenia/analiza_wynagrodzenia.R” start_line = “26” end_line = “30”]

Współrzędne geograficzne miast wojewódzkich pobieramy z google, za pomocą pakietu ggmap [github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/wynagrodzenia/analiza_wynagrodzenia.R” start_line = “30” end_line = “37”]

Etykiety chcemy umieścić w środku każdego z województw. W tym celu korzystamy z funkcji gCentroid z pakietu rgeos. [github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/wynagrodzenia/analiza_wynagrodzenia.R” start_line = “38” end_line = “44”]

Minimalistyczny wygląd mapy to zasługa theme_tufte z pakietu ggthemes. Więcej na temat filozofii za takim wyborem stojącej można znaleźć tu.

[github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/wynagrodzenia/analiza_wynagrodzenia.R” start_line = “45” end_line = “64”]

I efekt końcowy zmiana_wynagrodzen_wojewodztwa