Dzisiaj w Szychcie zamiast górniczego urobku prezentacja maszyn i technik. Jak wykonać zeszłotygodniową analizę w R? Jakich pakietów należy użyć?

Kody i dane znajdują się na moim koncie na githubie. Dane nie należą do mnie.

Na rozgrzewkę małe wyjaśnienie jak małym kosztem uszeregować województwa do boxplotu. Trik polega na ustawieniu kolejności poziomów (level) dla zmiennej typu factor.

[github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/dentysci_w_szkolach/analiza_dentysci.R” start_line = “29” end_line = “37”]

Następnie już łatwo wygenerować jest wykres w ggplot [github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/dentysci_w_szkolach/analiza_dentysci.R” start_line = “47” end_line = “52”]

Bardziej interesujący jest wykres typu waterfall. Pomysł na zrobienie go w R pochodzi z tego bloga. Najwięcej wysiłku kosztuje zmodyfikowanie i przygotowanie danych. Przede wszystkim, inaczej niż w cytowanym blogu, mamy dwa rodzaje wartości, dwa rodzaje słupków. Jedne odpowiadają temu o ile ma się ,,zmniejszyć poziom" wodospadu. Drugie temu jaki poziom pozostał po ostatnim ,,obniżeniu poziomu". W moim kodzie nadaję ręcznie tym wartościom etykiety change i total.

[github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/dentysci_w_szkolach/analiza_dentysci.R” start_line = “89” end_line = “97”]

Dla uzyskanie wykresu typu waterfall musimy dokładnie określić górę i dół naszych prostokątów. Na szczęście udało mi się to nieco zautomatyzować co uchroniło mnie przed żmudną robotą.

[github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/dentysci_w_szkolach/analiza_dentysci.R” start_line = “99” end_line = “117”]

I ostateczny rysunek uzyskujemy następująco

[github file = “/psobczyk/szychtawdanych/blob/master/dentysci_w_szkolach/analiza_dentysci.R” start_line = “120” end_line = “129”]

Jeśli chodzi o zmianę wyglądu wykresu, czyli ustawienie motywu waterfallTheme, to jest on zdefiniowany w pliku waterfallTheme.R. Czytelnik nie mający doświadczenia z pakietem ggplot może zignorować jego treść.