Zbliżają się święta, a wraz z nimi rodzinne rozmowy na wszelkie tematy. Nie zabraknie też pewnie i czytelnikom Szychty politycznych kłótni i podniesionego w związku z tym ciśnienia. Czy różnice w poglądach między Polakami są coraz większe czy coraz mniejsze? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, badając to jak bardzo różnią się między sobą wyborcy poszczególnych partii politycznych.

Naszą analizę oprzemy o dane Diagnozy Społecznej. W tym celu wykorzystamy pakiet Diagnoza Przemysława Biecka. Sprawdźmy jak istotne były różnice ideologiczne pomiędzy wyborcami PO i PiS na przestrzeni lat 2011-2015.

W roku 2011 obie partie były do siebie bardzo podobne i raczej konserwatywne. Od tego czasu, wyborcy wyborcy PO stawali się coraz bardziej liberalni. Co ciekawe, wśród wyborców PiS też więcej było liberalnych poglądów. Być może wynika to z rozszerzenia grupy wyborców, może też być to wynikiem nieco innych pytań w ankiecie. Różnica między rokiem 2013 a 2015 jest bardziej zgodna z oczekiwaniami, Daleko wysunięty wniosek jest taki, że kilka lat temu konflikt był tylko o partyjne szyldy, obecnie jest on bardziej ideologiczny.

Metodologia:

  1. Dane dotyczące preferencji politycznych zestawiłem z odpowiedziami na pytania dotyczące przekonań i postaw.

  2. Część pytań zaklasyfikowałem jako odpowiadające liberalnemu światopoglądowi np. ,,Homoseksualiści powinni móc układać sobie życie według własnych przekonań", a część jako konserwatywne np. ,,Prawdziwy patriota nie powinien źle mówić o Polsce i Polakach"

  3. Dla każdego pytania sprawdziłem w jakim percentylu (w całej próbie) zgodności z danym stwierdzeniem znajdują się poszczególni wyborcy PO i PiS. Skala odpowiedzi była jakościowa, od

,,1-ZDECYDOWANIE TAK" do ,,7-ZDECYDOWANIE NIE".

  1. Dla tych danych dopasowałem rozkład poglądów, od liberalnych do konserwatywnych (szczegół techniczny - estymacji gęstości metodą jądrową, domyślną dla pakietu ggplot2)

  2. Ze względu na różne zestawy pytań w poszczególnych latach, liberalność i konserwatyzm odnoszą się do postaw w danym roku. Nie uwzględniają zmiany w czasie poglądów całego społeczeństwa (przykładowo coraz większej tolerancji dla homoseksualizmu).

Zachęcam do samodzielnego eksperymentowania z tymi danymi. Jako zachętę umieściłem mój skrypt na githubie :)